عضوات هيئة التدريس لقسم علوم الحاسب - College of Computer Science & Information Systems

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE FEMALE SECTION

FACULTY MEMBERS OF COMPUTER SCIENCE

 • Name: Dr. Hanan T. Alhalawani
  Ext. No: 0000

  Email:
  hthalawani@nu.edu.sa

  Title: Assistant Professor 
  Website
  CV
 •  
 • Name: Dr. Samar M. Alqahatani
  Ext. No: 1416

  Email:
  smalqhtani@nu.edu.sa

  Title: Assistant Professor 
  Website
  CV
 •  
 • Name: Dr. Ayesha Almashriqi
  Ext. No: 1432

  Email :
  ammashraqi@nu.edu.sa

  Title: Assistant Professor 
  Website
  CV
 •  
 • Name: Ms. Nourah A. Alshomrani
  Ext. No: 1401

  Email:
  nnalshomrani@nu.edu.sa

  Title: Lecturer 
  Website
  CV
 •  
 • Name: Ms. Summaiya Alhazmi
  Ext. No: 1427

  Email:
  smalhazmi@nu.edu.sa

  Title: Lecturer 
  Website
  CV
 •  
 • Name: Ms. Ghaida M. Bilharith
  Ext. No: 1436

  Email:
  gmbalharith@nu.edu.sa

  Title: Lecturer 
  Website
  CV
 •  
 • Name: Ms. Asma S. Alqahatani
  Ext. No: 1451

  Email:
  asalraizza@nu.edu.sa

  Title: Lecturer 
  Website
  CV
 •  
 • Name: Ms. Sahar A. Alwadei
  Ext. No: 1452

  Email:
  saalwadei@nu.edu.sa

  Title: Lecturer 
  Website
  CV
 •  
 • Name: Ms. Dalal E. Alqahatani
  Ext. No: 1413

  Email:
  dealqahtani@nu.edu.sa

  Title: Lecturer 
  Website
  CV
 •  
 • Name: Ms. Ms. Maha M. Alwuthaynani
  Ext. No: 1435

  Email:
  mmalwetheynani@nu.edu.sa

  Title: Lecturer 
  Website
  CV
 •  
 • Name: Ms. Kawkab M. AlKhatir
  Ext No: 1428

  Email:
  kmalkhater@nu.edu.sa

  Title: Lecturer 
  Website
  CV
 •  
 • Name: Ms. Zahra A. Alabbaas
  Ext No: 1406

  Email:
  zaalabbass@nu.edu.sa

  Title: Lecturer 
  Website
  CV
 •  
 • Name: Ms. Ahood I. AlMaleh
  Ext No: 1404

  Email:
  aialmaleh@nu.edu.sa

  Title: Lecturer 
  Website
  CV
 •  
 • Name: Ms. Albetool H. Almehthel
  Ext No: 0000

  Email:
  ahmehthel@nu.edu.sa

  Title: Lecturer 
  Website
  CV
 •  
 • Name: Ms. Enam A. Farh
  Ext No: 1407

  Email:
  eafarh@nu.edu.sa

  Title: Lecturer 
  Website
  CV
 •  
 • Name: Ms. Soad Mohammad
  Ext No: 1410

  Email:
  smfadlmula@nu.edu.sa

  Title: Lecturer 
  Website
  CV
 •  
 • Name: Ms. Saira Banu M. Rasool
  Ext No: 1419

  Email:
  sbrasool@nu.edu.sa

  Title: Lecturer 
  Website
  CV
 •  
 • Name: Ms. Raniah Zaheer
  Ext. No: 1418

  Email:
  rzzaheer@nu.edu.sa

  Title: Lecturer 
  Website
  CV
 •  
 • Name: Ms. Gulshan Aara
  Ext. No: 1426

  Email:
  gaara@nu.edu.sa

  Title: Lecturer 
  Website
  CV
 •  
 • Name: Ms. Nyla Khadam
  Ext. No: 1408

  Email:
  nkkhadem@nu.edu.sa

  Title: Lecturer 
  Website
  CV
 •  
 • Name: Ms. Emaan A. AltahirTahir
  Ext. No: 1409

  Email:
  eaaltahir@nu.edu.sa

  Title: Lecturer 
  Website
  CV
 •  
 • Name: Ms. Sahar S. Aljarah
  Ext. No: 1429

  Email:
  ssaljarah@nu.edu.sa

  Title: Teacher Assistant 
  Website
  CV
 •  
 • Name: Ms. Amal S. Aljarah
  Ext. No: 1405

  Email:
  asaljarah@nu.edu.sa

  Title: Teacher Assistant 
  Website
  CV
 •  
 • Name: Ms. Zahra M. Alwadei
  Ext. No: 1402

  Email:
  zmalwadi@nu.edu.sa

  Title: Teacher Assistant 
  Website
  CV
 •  
 • Name: Ms. Morady M. Alsumah
  Ext. No: 1425

  Email:
  mmalsoma@nu.edu.sa

  Title: Teacher Assistant 
  Website
  CV